Sakramenty

Sakramenty są znakami widzialnymi niewidzialnej łaski. Poprzez sakramenty czyli znaki człowiek spotyka się z Panem Bogiem. To w sakramentach wypełniają się słowa Jezusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

Bóg jest obecny przy człowieku przez całe życie. To On daje życie, a po śmierci idziemy do Niego. Od Niego wyszliśmy i do Niego zmierzamy.

Dalej poprowadzi nas Katechizm Kościoła Katolickiego:

„Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem:

  • Chrzest
  • Bierzmowanie
  • Eucharystia
  • Pokuta
  • Namaszczenie chorych
  • Sakrament święceń
  • Małżeństwo

Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego” (KKK 1210).

Sakramenty można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia to sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. One wprowadzają nas w życie Boże i promieniują na całą nasza egzystencję. Chrzest i bierzmowanie są przyjmowane raz, ale ich skutki obejmują całe życie ziemskie. Eucharystia zaś to Boży Pokarm, sam Bóg, który nam towarzyszy. Druga grupa to sakramenty uzdrowienia: pokuta i sakrament chorych. Uzdrawiają one człowiek ze skutków grzechu. Pierwszy uwalnia z mocy złego, a drugi oprócz uzdrowienia duchowego niejednokrotnie przynosi uzdrowienie, bądź ulgę w cierpieniu fizycznym. Trzecia grupa to sakramenty służące wspólnocie i zadaniom jakie wierzący maja wypełniać: małżeństwo i sakrament święceń – kapłaństwo. Te sakramenty pomagają człowiekowi zrealizować życiową misję.

Widzimy więc, że sakramenty dotyczą całej drogi życiowej człowieka. Bóg w ten sposób towarzyszy człowiekowi i pomaga mu w wędrówce przez życie.

Wyjątkowym sakramentem jest Eucharystia: Najświętszy Sakrament. „Wszystkie inne sakramenty są skierowane do niej jak do swego celu” (KKK 1211).