Do bł. Jerzego Popiełuszki

Bł. Jerzy Popiełuszko ur. się 14 wrzesnia 1947 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.