Grupa dorosłych

Grupa dorosłych związana jest ze spotkaniami, które odbywają się w każdy piątek o godz. 20.00. Spotkania te są w kościele. Najpierw odmawiany jest różaniec z rozważaniami, a następnie jest katecheza. W tym roku katechezy dotyczą Eucharystii.