Kancelaria

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od 16.00-17.30 (w okresie zimowym od 16.00-16.30) z wyjątkiem dni świątecznych.

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest

 1. akt urodzenia dziecka z USC (odpis);
 2. dane rodziców;
 3. jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają w naszej parafii, zgoda ks. Proboszcza parafii zamieszkania na chrzest;
 4. dane rodziców chrzestnych;
 5. jeżeli rodzice chrzestni są spoza nasze parafii, zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;

Kto może być matką/ojcem chrzestnym?

 • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, tzn. ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo kanoniczne (kościelne) nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego;

Bierzmowanie

 1. metryka chrztu;
 2. W przypadku osób spoza naszej parafii – pozwolenie właściwego proboszcza na bierzmowanie poza parafią

UWAGA: do bierzmowania kandydaci powinni przygotowywać się w swojej parafii.

Pierwsza Komunia św.

 1. metryka chrztu dziecka;
 2. zgoda z parafii zamieszkania, jeśli rodzice wraz z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii;

Uwaga: dzieci mogą przystępować do pierwszej komunii w parafii, na terenie której położona jest szkoła.

Małżeństwo

Do kancelarii parafialnej nupturienci (osoby mające zawrzeć związek małżeński) powinni zgłosić się przynajmniej 3 miesiące wcześniej wyrażając wolę zawarcia ślubu kościelnego (konkordatowego) wobec Ks. Proboszcza.

 1. dowody osobiste;
 2. metryka chrztu (aktualna);
 3. świadectwo bierzmowania;
 4. indeks bierzmowanego;
 5. kurs przedmałżeński;
 6. katechizacja przedmałżeńska o planowaniu rodziny;
 7. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i średniej;
 8. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

Pogrzeb katolicki

 1. Akt zgonu z USC;
 2. Ustalić datę i godzinę pogrzebu (uzgodnioną z zakładem pogrzebowym);