Parafii

Historia powstania parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Woli Zgłobieńskiej.

Wieś Wola Zgłobieńska prawdopodobnie powstała na przełomie XIV i XV w. i w źródłach funkcjonowała jako Zgłobień Nowy. Przez lata należał do parafii w Zgłobniu.

Proces powstania parafii w Woli Zgłobieńskiej dokonywał się małymi krokami. W roku 1966 proboszcz parafii w Zgłobniu, ks. Władysław Wilusz w sprawozdaniu ze stanu parafii napisał: „Pobożnym życzeniem proboszcza i parafian byłoby utworzenie kaplicy dojazdowej na Woli Zgłobieńskiej, co w tej chwili z wiadomych przyczyn musi pozostać jeszcze tylko marzeniem”. Duża odległość do kościoła parafialnego była główną przyczyną do utworzenia nowej parafii. Impulsem do powstania kościoła było pragnienie utworzenia miejsca, gdzie mogłaby się odbywać katechizacja dzieci. Pierwotnie odbywała się ona w prywatnych domach. W 1980 roku ks. Wilusz zakupił parcelę pod budowę sali katechetycznej, w której miała być sprawowana Msza Święta dla osób starszych. Jako miejsce budowy wybrano ponad 10-arowy plac znajdujący się w centrum Woli Zgłobieńskiej, przy drodze Zgłobień – Nockowa. Zaczęto gromadzić materiał. Prace te przerwała w czerwcu 1980r. śmierć ks. Wilusza. Temat budowy domu katechetycznego w Woli Zgłobieńskiej podjął nowo mianowany proboszcz w Zgłobniu ks. Czesław Prajzner (10 lipca 1980r.). Było to jednym z zadań jakie powierzył mu bp Ignacy Tokarczuk, mianując go proboszczem w Zgłobniu.

Obiekt został zaprojektowany przez rzeszowskiego architekta inż. Romana Gorczycę. Świeckie władze administracyjne wydały zezwolenie na wzniesienie budynku o powierzchni 12 m x 9 m. Jednak po przeanalizowaniu sytuacji ks. Prajsner zmienił pierwotne zamierzenia. Zdecydowano się na budowę kościoła, w którym odbywałaby się nauka religii. Dlatego też zwiększono wymiary budynku na 20 m x 10,5 m. Nowy projekt opracował inż. Józef Walat pochodzący ze Zgłobnia. Zmiany te spotkały się z pełną akceptacją biskupa przemyskiego, a przy okazji wizytacji parafii zachęcił on wiernych do włączenia się w to dzieło.

Budowę rozpoczęto w roku 1980. Wznoszenie kościoła trwało 15 miesięcy, a prace wykończeniowe były realizowane przez ks. Stanisława Busztę, wikariusza parafii w Zgłobniu.

Już od czerwca 1982 roku dwukrotnie w tygodniu i w każdą niedzielę o godz. 8.15 i o godz. 10.15 były celebrowane w Świątyni Eucharystie. Trwało też uzupełnianie wyposażenia kościoła i kompletowanie szat liturgicznych. Świątynia została poświęcona 24 października 1982 roku przez ordynariusza przemyskiego bpa Ignacego Tokarczuka. Patronką kościoła została Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Od tego momentu Msza Święta była celebrowana codziennie. Samodzielną parafią Wola Zgłobieńska została ustanowiona dekretem bpa Ignacego Tokarczuka, 14 czerwca 1983 roku, a pierwszym jej proboszczem został ks. Stanisław Buszta. Parafia stanęła przed wyzwaniem wykończenia świątyni oraz jej wyposażenia. W 1984 roku do kościoła dobudowano zakrystię i przedsionek, także wieżyczkę na kościele, oraz wolnostojącą wieżę. 20 maja 1986 roku, wizytujący parafię bp Stefan Moskwa, poświęcił trzy dzwony wykonane w przemyskiej ludwisarni Felczyńskich. Największy o wadze 220 kg nazwany Matka Boża Królowa Polski, średni o wadze 100 kg św. to Józef i najmniejszy o wadze 70 kg. to św. Stanisław Kostka.

W 1983 roku do użytku został oddany cmentarz parafialny na działce o powierzchni 60 arów, a w 1989r. została wybudowana kaplica cmentarna.

W 1983 roku rozpoczęto budowę plebani, w której ksiądz proboszcz zamieszkał w 1985 roku.

W uroczystość Zwiastowania pańskiego 25 marca 1993 roku, bp Kazimierz Górny konsekrował kościół w Woli Zgłobieńskiej.