Młodzież

Spotkania młodzieży w roku 2019/2020

5 i 19 września 2019

10 i 24 października 2019

7 i 21 listopada 2019

5 i 19 grudnia 2019

16 i 30 stycznia 2020