Ogłoszenia 18 X 2020

29. Niedziela Zwykła

18 X 2020

  1. Dziś rozpoczynamy tydzień misyjny pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie”. Dzisiejsza składka przeznaczona na misje. Dzisiaj też wspominamy św. Łukasza patrona pracowników służby zdrowia. Polecamy ich Panu Bogu w modlitwie.
  2. Msze św. w tygodniu o 17.00, następnie różaniec.
  3. Jutro wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Będziemy się modlić w intencji szkoły.
  4. W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Następnie różaniec i Msza św.
  5. Do nabycie kalendarze misyjne w cenie 5 zł oraz nowy numer „Miłujcie się” także 5 złotych (na stole pod chórem).
  6. W związku z włączeniem powiatu rzeszowskiego do strefy czerwonej Ksiądz Biskup udzielił dyspensy osobom starszym, chorym i zagrożonym od uczestnictwa we Mszy św. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną. Obowiązuje limit 1 osoby na 7 m2, dystans 1,5 m (w kościele i poza kościołem) oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  7. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w czwartek o 19.00. Spotkania będą w kościele.
  8. Można zabrać kartki na wypominki. Przypominam o zabieraniu śmieci z cmentarza.
  9. Dziękuję za posprzątanie kościoła. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 proszę parafian z nr 131-150 (z kwiatami).
  10. Intencje mszalne i ogłoszenia zamieszczone w gablocie i w Internecie.